Személyes Adatvédelmi Menedzsment Rendszer Politika

Személyes Adatvédelmi Menedzsment Rendszer Politika

METYX Cégek:

Telateks Külföldi Kereskedelmi és Kompozit Ipari Kft.,
Telateks Textil Termékek Ipari és Kereskedelmi Kft.;

Szervezetünk az adatvédelmi jogok törvényeinek és az Európai Unió tagállamainak előírásai szerint gyűjti és dolgozza fel személyes adatait, elsősorban az egyének alapvető jogainak és szabadságainak, ideértve a magánélethez való jogot is, védelme érdekében.
Minden személyes adatkezelési tevékenységünk ennek a politikának a keretein belül zajlik. Ide tartozik ügyfelek, alkalmazottak, beszállítók és üzleti partnerek személyes és érzékeny személyes adatainak kezelése, valamint azok az adatok, amelyeket a szervezet bármely forrásból gyűjtött és dolgozott fel.

Szervezetünk minden szükséges technikai és adminisztratív intézkedést meghoz az adatok jogellenes kezelésének, jogosulatlan hozzáférésnek az adatokhoz való, és az adatok biztonságának érdekében, és ezzel kapcsolatban szükséges auditokat végez.

A személyes adatok kezelése során; szervezetünk a jog és az igazságosság, pontosság és szükség esetén naprakészség elvei szerint végzi el az adatok feldolgozását; konkrét, világos és törvényes célokra; oly módon, hogy az arányos legyen a személyes adatok kezelésének céljával.

Szervezetünk megtartja a személyes adatokat a törvény által előírt időszakra vagy az adatok kezelésének céljától függően előírt ideig.

Szervezetünk tájékoztatja az érintetteket és szükség esetén biztosítja az érintetteknek az információhoz való jogukat.

Szervezetünk az érzékeny személyes adatok kezelése esetén a törvény által előírt szabályoknak megfelelően jár el, és kizárólag azokban az esetekben végez tevékenységeket vagy cselekedeteket, amelyeket a jog egyértelműen meghatároz.

Szervezetünk az adatok továbbítására vonatkozó előírásoknak megfelelően jár el, és ennek megfelelően tevékenységet és cselekedetet végez.

Tevékenységeinket az egyéni adatvédelem céljából meghatározott és értékelhető célokkal folytatjuk.

Szervezetünk tudatosságot teremt belső és külső érintettei körében a személyes adatok védelmének kérdéseiben és közli a vonatkozó kötelezettségeket.

Szervezetünk képzéseket szervez technikai és magatartási kompetenciák fejlesztésére, a személyes adatvédelem iránti tudatosság növelése érdekében.

Szervezetünk az adatvédelmi incidenseket kezeli a fegyelmi eljárásnak megfelelően értékelve a problémát, és azonnal értesíti a jogosított tisztviselőket a szankcionálásra és büntetésre kötelező szabálytalanságok és incidensek esetén.

Szervezetünk folyamatosan monitorozza az adatok bizalmas volta, integritását, pontosságát és hozzáférési jogait folyamat alapú eszköz- és kockázatértékelési módszerekkel.

Szervezetünk elkötelezett a Személyes Adatvédelmi Menedzsment Rendszer gyakorlatba ültetése mellett, a rendszer rendszeres menedzselése mellett, a rendszer folyamatos fejlesztése biztosítása érdekében, és a rendszerhez szükséges erőforrásokat biztosítja.

Tisztelettel benyújtva tájékoztatásul.

Uğur Üstünel – CEO

Share