Szállítói Magatartási Kódex

„Kivitelezők, Beszállítók és Érdekelt Felek Etikai Magatartási Kódexe”

 

A Metyx Group (Telateks Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş, Metyx Hungary Kft., Metyx USA Inc.) mint az ultimát szülővállalat, kollektíven hivatkozva a „Metyx Group” névre, elkötelezett a megfelelőség, integritás és etikai magatartás elveinek betartása mellett. Ők, valamint alkalmazottaik kötelességet vállalnak arra, hogy szigorúan tartsák be a Metyx Group Etikai Magatartási Kódexét és a releváns Metyx Iránymutatásokat. A Metyx Group különös hangsúlyt helyez arra, hogy kerülje az etikátlan magatartást, például a vesztegetést, a díjazott fizetéseket (olyan fizetéseket, amelyeket közalkalmazottaknak fizetnek a rutin engedélyek és szolgáltatások felgyorsítására, például vízumügyek, vámvizsgálat és biztonság tekintetében), a korrupciót és a szabálytalanságokat. Támogatja a nemzetközi erőfeszítéseket az ilyen bűncselekmények elleni harcban is.

 

Ezenkívül a Metyx Group elvárja, hogy a Kivitelezők, Beszállítók és Érdekelt Felek (a továbbiakban „Beszállítók”) is tartsák tiszteletben az integritást, az etikus magatartást, és a következő elveknek való megfelelést, amelyeket az ENSZ Globális Pactum Kezdeményezés és az alábbi szabályok ismertetnek meg az egész üzleti kapcsolat során:

  1. Üzleti Integritás: Elvárjuk, hogy a Beszállítók támogassák a tisztességes versenyt, kerüljék az érdekellentéteket, tartsák be az összes alkalmazandó törvényt és szabályozást, és kerüljék a vesztegetést, korrupciót vagy etikátlan gyakorlatokat.
  2. Egészség és Biztonság, Biztonság, Minőség, Környezet: A Beszállítóknak fenntartaniuk kell egy rendszerszerű megközelítést a Minőség, Egészség, Biztonság és Környezetkezelés területén (például az ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 vagy az egyenértékű nemzeti szabványok követése). Ennek célja a releváns összes törvény és szabályozás betartása, miközben a folyamatos fejlesztést igyekeznek elérni.
  3. Munka és Emberi Jogok: A Beszállítóknak nem szabad tolerálniuk a diszkriminációt, zaklatást vagy megtorlást. Teljes mértékben meg kell felelniük az alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak a munkaidővel kapcsolatban, tilos a gyermekmunka használata, be kell tartaniuk az összes releváns törvényt és szabályozást az egyesülési jogról és kollektív tárgyalásról, elő kell segíteniük az egyenlő lehetőségeket és az egyenlő bánásmódot, és tisztességes díjazást kell biztosítaniuk az alkalmazandó nemzeti szabványoknak megfelelően.
  4. Konfliktusos Nyersanyagok: Elvárjuk, hogy a Beszállítók megfelelő óvintézkedéseket tegyenek a konfliktusos nyersanyagok használatának megakadályozására, amelyeket az emberi jogok megsértését támogató vagy támogató személyek vásárolnak.
  5. Társadalmi Teljesítmény: Arra ösztönözzük a Beszállítókat, hogy tiszteljék a szomszédjaikat és pozitív hozzájárulásokat tegyenek a működésük helyi közösségeiben.
  6. Embargó és Kereskedelmi Ellenőrzési Szabályok: A Beszállítóknak be kell tartaniuk a nemzeti és nemzetközi törvényeket és embargókat, amelyek korlátozzák vagy tiltják a termékek, technológiai folyamatok, szolgáltatások, vagy bizonyos termékek kezelésének importját, exportját vagy hazai kereskedelmét, valamint a tőkemozgást és a fizetéseket. Minden Metyx Beszállítónak be kell tartania a releváns ellenőrzési szabályozásokat, és ha szükséges, időben kérelmet kell benyújtania az engedélyekhez.
  7. Ellátási Lánc: A Metyx Group elvárja a Beszállítóitól, hogy biztosítsák saját albeszállítóik és beszállítóik is a fent említett elveknek való megfelelést. Függetlenül attól, hogy a termékek, szolgáltatások, piacok, régiók vagy folyamatok milyenek, a Metyx Group értékeli és értékeli a Beszállítókat a költségek, minőség, megbízhatóság, innováció és fenntarthatóság alapján. Ehhez tartozik a CO2-kibocsátás csökkentésére és a veszélyes anyagok használatának minimalizálására irányuló cselekvési tervek kidolgozása és monitorozása is.

A Metyx fenntartja a jogot arra, hogy megváltoztassa vagy kiegészítse ezen Etikai Kódex követelményeit a Metyx Megfelelőségi Program változásai miatt. (2023 vs 1)

Elfogadási Nyilatkozat

A Beszállító ezenkívül elismeri, hogy:

Megkapta, elolvasta és megértette ezt a „Kivitelezők és Beszállítók Etikai Kódexét” (érvényes: 2023. augusztus) és, további szerződéses kötelezettségei mellett, szigorúan betartja azt.

Share