Uncategorized

Category Archives:Uncategorized

Fenntartható Ellátási Politika

 

A Metyx Group (Telateks Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş, Metyx Hungary Kft., Metyx USA Inc.) elkötelezi magát a megfelelőség, az őszinteség és az etikus magatartás fenntartása mellett. Ennek a szabályzatnak a célja az, hogy kifejtse a Metyx Group által betartott szabványokat és alapvető elveket az üzleti kapcsolataiban. Ennek a szabályzatnak az alkalmazásával a Metyx Group az ellátási folyamatban felelősségteljes legyen, az üzleti és minőségirányítási célokhoz igazodjon, és fenntartható ellátási láncmenedzsmentet valósítson meg.

 

ALKALMAZÁSI ALAPELVEK

 

Várjuk el beszállítóinktól, hogy az ebben a szabályzatban meghatározott irányelvek szerint működjenek, és betartsák a működésükkel összefüggő összes vonatkozó törvényt és szabályozást.

 

Beszállítóinknak:

 

Ne alkalmazzanak gyermekmunkást a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Egyezménye 138. cikke által meghatározott minimális munkavállalási kor alatt.

Ne végezzenek kényszermunkát vagy kötelező munkát.

Ne alkalmazzanak olyan egyéneket, akiknek nincs munkahelyi biztonságuk.

Ne diskrimináljanak faj, etnikai származás, nem, nemi azonosság, nemi identitás, szexuális preferencia, szín, vallás, születési hely, házastársi állapot, terhesség, eltartottak, életkor, kötelesség, fogyatékosság, szociális osztály, szakszervezeti tagság vagy politikai nézetek alapján.

Tartsák tiszteletben az emberi jogokat és olyan üzleti magatartást folytassanak, amely az emberi méltósághoz illik.

Utasítsák el a munkahelyi fizikai bántalmazás, szexuális, szóbeli vagy testi zaklatás és megfélemlítés minden formáját.

Igazságosan járjanak el az összes üzleti kapcsolatban az alapvető erkölcsi és emberi értékek szerint.

Legalább a minimálbért fizessék alkalmazottaiknak, és gondoskodjanak arról, hogy minden juttatás megfeleljen a törvényeknek és szabályozásoknak, és rendszeres és időbeni kifizetések történjenek.

Biztosítsák, hogy alkalmazottaiknak a jogszabályoknak megfelelően biztosított szabadságnapok és pihenőnapok járjanak, és a munkaidők megfeleljenek a szabályozásoknak.

Tartsák tiszteletben alkalmazottaik jogait a munkavállalói tanácsokhoz való csatlakozásra, tagdíjfizetésre, képviseletre és részvételre a helyi törvényeknek megfelelően.

Tartsák be a munkahelyi egészségügyi és biztonsági szabályokat, tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést és biztosítsák alkalmazottaik számára a rendszeres munkahelyi egészségügyi és biztonsági képzést.

Tartsák be az összes vonatkozó környezettel kapcsolatos törvényt, szabályozást és jogszabályt.

Ne vegyenek részt törvénytelen fizetésben, adományozásban, megvesztegetésben, ajándékban vagy bármilyen más illetlen juttatásban kereskedelmi tranzakcióikban.

 

Várjuk és elkötelezzük magunkat a beszállítóinkkal való együttműködésre ezekben a kérdésekben.

Share

Fenntarthatósági Szabályzat

Hatáskör

A METYX Group vállalatai tevékenységeiket az alábbi helyszíneken végzik el a megadott elérhetőségekkel. Ezt a szabályzatot a METYX Group leányvállalatainak és termelési egységeinek összes alkalmazottja, részmunkaidős alkalmazottja, gyakornoka és szerződéses dolgozója számára készítették.

METYX Group: Telateks Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş, Metyx Hungary Kft., Metyx USA Inc., Telateks Dış Tic. Ve Kompozit San. A.Ş.

CímTelateks Tekstil Ürünleri

San. ve Tic. A.Ş.

Metyx Hungary Kft.Metyx USA Inc
HelyszínTÖRÖKORSZÁGMAGYARORSZÁG

Egyesült Államok

İstanbulManisa

Kaposvár

Gastonia
Cím 

Központi Iroda

Şehit İlknur Keleş Sokak Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi No: 7 34742 Kozyatağı Kadıköy / İstanbul / TÖRÖKORSZÁG

Gyár

Orhanlı Mah. Gülsüm Sok. No:14 34956 Tuzla İstanbul / TÖRÖKORSZÁG

 

 

Gyár

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Malazgirt Cad. No:2 45030 Manisa

/ TÖRÖKORSZÁG

 

Gyár

Keçiliköyosb Mah. Cumhuriyet_1 Cad.,

No:3/3

Yunusemre Manisa

/ TÖRÖKORSZÁG

 

Raktár

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım Mustafa Capra Cad. No:15

Yunusemre Manisa

/ TÖRÖKORSZÁG

 

Gyár

 

7400 Kaposvár, Dombóvári út 3657/135. hrsz. MAGYARORSZÁG

 

Gyár

 

2504 Lowell Road Gastonia, NC 28054

Egyesült Államok

Telefon+90 216 394 32 60+90 216 394 32 60+90 236 302 04 04+90 236 302 04 04+90 236 302 04 04+36 82 510 126+1 (704) 824-1030
Weboldalwww.metyx.com

www.telateks.com

 

Bevezetés

Mint a METYX Group, fenntartható növekedési stratégiákat alkalmazva, nyomot hagyunk az életünkön, hogy egy jobb világot hagyjunk a jövő nemzedékei számára. Összefonjuk a társadalmi, környezeti és gazdasági kérdéseket, és minden feladatot a fenntarthatóság szem előtt tartásával kezdünk el.

1.Vízió és Küldetés

 • Vízió: A globális kompozit iparágban az integrált termékek és szolgáltatások által hajtott preferált vállalattá válni az innováció révén.
 • Küldetés: Innovatív megoldásokat kínálunk a globális kompozit iparág számára a fenntartható jövő érdekében.

2.Értékek

 • Értékek: Ügyfélközpontúság, Szenvedély, Innováció, Rugalmasság, Csapatszellem

Célok és Célok

Egészség és Biztonság: Kötelezettségünk, hogy minden alkalmazottunk és alvállalkozónk számára biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítsunk. Ebben az összefüggésben célunk a rendszeres egészségügyi és biztonsági képzések, megfelelő biztonsági felszerelések, veszélyek megelőzése a munkahelyen és a nyitott kommunikációs kultúra elősegítése.

Célunk és tervünk van évről évre csökkenteni a munkahelyi balesetek súlyarányát nullára egy meghatározott cél és terv mentén.

Munkakörülmények és Munkavállalói Jogok: Tiszteletben tartjuk a munkavállalói jogokat, biztosítjuk az igazságos béreket és juttatásokat, és olyan munkakörnyezetet kínálunk, ahol tilos a diszkrimináció, zaklatás és gyermekmunka. Tiszteletben tartjuk az egyesülési jogot és a kollektív tárgyalás jogát.

Hulladékkezelés: Felelősségteljes hulladékkezelést támogatunk. Megvalósítjuk a hulladékcsökkentési stratégiákat, lehetőség szerint újrahasználjuk az anyagokat, és a szabályozásoknak megfelelően kezeljük a veszélyes anyagokat.

Célunk, hogy 2030-ra a törökországi telephelyeken keletkező hulladékot 60%-kal csökkentsük, és évről évre nullára csökkentsük a globális hulladékot 2040-ig, évről évre csökkentve a hulladékot.

Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése: Elkötelezettek vagyunk a klímaváltozás elleni küzdelem mellett. Kibocsátáscsökkentési célokat tűzünk ki, és befektetünk energiatakarékos technológiákba.

Célunk, hogy minimálisra csökkentsük a vállalat szénlábnyomát évről évre a Scope 1 és Scope 2 kibocsátási arányok csökkentésével.

Energiagazdálkodás és Tiszta Energia: Célunk az energiahatékonyság optimalizálása és a tiszta energiaforrásokra való áttérés. Az energiahatékonysági lehetőségeket azonosítjuk, integráljuk a megújuló energiaforrásokat, és elősegítjük az energia-megtakarítási gyakorlatokat.

Célunk, hogy 2025-ig a vállalati energiakibocsátásunk 15%-át megújuló energiaforrásokból származtassuk, összehasonlítva a 2023-as kiindulási szintünkkel.

Share

Információbiztonsági Irányelv

Innováció által inspirált és holisztikus termékek és szolgáltatások által vezérelve, célunk az alábbi alapelvek végrehajtása és betartása annak érdekében, hogy az információs eszközök magánéletét, integritását, hozzáférhetőségét, folytonosságát és fenntarthatóságát biztosítsuk egy Információbiztonsági Menedzsment Rendszer létrehozásával, egy fenntartható jövő érdekében, ami a globális kompozitiparban előnyben részesül:

• A szükséges részvétel és támogatás biztosítása az Információbiztonsági Menedzsment Rendszer standard követelményeinek való megfelelés érdekében,

• Az üzleti tevékenység által előírt törvények, rendeletek, irányelvek, ügyfél szerződések és jogi követelmények betartásának biztosítása,

• A személyes, vállalati vagy harmadik felek tulajdonában lévő (létrehozott és/vagy használt) információ bizalmas kezelésének biztosítása minden körülmények között,

• Az információk csak az engedélyezett személyek számára való hozzáférhetőségének biztosítása, a „szükséges tudnivaló” elvét követve,

• Az engedély nélküli felhasználás, módosítás, közzététel és kár megelőzése minden információs eszközön, akár szándékosan, akár véletlenül történik,

• A felismert kockázatok értékeléséhez és elfogadható szintre csökkentéséhez szükséges támogatás és hozzájárulás biztosítása,

• A tájékoztatás biztonságával kapcsolatos tudatosságtervek tervezéséhez szükséges támogatás biztosítása, amelyek növelik a dolgozók tudatosságát és ösztönzik őket a rendszer működéséhez való hozzájárulásra, és amelyeket rendszeresen nyújtanak a dolgozóknak és az érintett szállítói dolgozóknak, amikor alkalmazandó,

• A valós vagy gyanús információbiztonsági incidensek felderítéséhez, bejelentéséhez, lezárásához és ismétlődésének megelőzéséhez szükséges támogatás biztosítása,

• Az üzleti folytonosság biztosítása és a tervezett szinten való folyamatos információhozzáféréshez szükséges támogatás és hozzájárulás biztosítása,

• A Információbiztonsági Menedzsment Rendszer bevezetéséhez, fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez szükséges erőforrások biztosítása,

Arra törekszünk, hogy az ISO 27001 Információbiztonsági Menedzsment Rendszerét cégünk üzleti folyamataiba integráljuk, figyelembe véve az információbiztonsági követelményeket minden szakaszban.

Share

METYX Környezetvédelmi Tevékenységen

Szívből köszönjük mindenkinek, aki csatlakozott hozzánk, május 5-én a manisai gyárunkban és május 8-án a tuzlai gyárunkban megrendezett környezetvédelmi tevékenységen. A lelkes részvételetek tette jelentőségteljessé és hatásossá ezeket az eseményeket. Ezeken a figyelemre méltó alkalmakon 52 személy önként áldozta idejét és energiáját. Közösen dolgoztunk, hogy megtisztítsuk a manisai gyárunk 22 000 m2 –es, valamint a tuzlai gyárunk 16 966 m2-es kültéri területeit. A közös erőfeszítés eredményeként 35,3 kg hulladékot gyűjtöttünk össze, ami jelentős előrelépés a környezettudatosság felé.

Továbbá, büszkén jelenthetjük be, hogy az eseményen tett közös erőfeszítésünk 5,11 m3, így pozitív hatást gyakorolva a közös környezetünkre. Ezenkívül a hozzájárulásotokkal, megőriztünk 2 cédrus fát, ami még inkább bizonyítja a fentarthatóság és a természetvédelem iránti elkötelezettségünket. Miközben ezeket az eredményeket ünnepeljük, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a végső célunk a hulladék keletkezésének megelőzése. A felelős gyakorlatok elfogadásával és a proaktív intézkedések meghozatalával közösen minimalizálhatjuk környezeti lábnyomunkat, és egy fenntarthatóbb jövőt teremthetünk.

Hálánk és a környezettudatosság iránti rendíthetetlen elkötelezettségedért, elismeréseként örömmel adunk át egy e-bizonyítványt. Ez a tanúsítvány maradandó emlékként szolgál, mely szimbolizálja a felbecsülhetetlen hozzájárulásod a környezetvédelmi tevékenységünk sikeréhez. A tanúsítvány mintáját ezen a linken találod: [Tanúsítvány minta].

Ismételten kifejezzük őszinte hálánkat részvételedért, elkötelezettségedért és rendületlen támogatásodért. Együtt változást értünk el, tettünk egy lépést egy zöldebb és fenntarthatóbb világ felé.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a figyelemre méltó utazásnak.

     

   

Share

METYX | TELATEKS KÖRNYEZETVILÁGNAP – JÚNIUS 5

A METYX | Telateks büszkén ünnepelte a Környezetvédelmi Világnapot június 5-én, egy élénk, a fenntarthatóságnak és a figyelemfelkeltésnek szentelt rendezvénnyel. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy elkötelezett munkatársainkkal együtt ünnepelhettük ezt a különleges alkalmat.

Rendezvényünk tele volt a fenntarthatóságra összpontosító, magával ragadó tevékenységekkel és ismeretterjesztő játékokkal. Elgondolkodtató kérdéseket tettünk fel és a helyesen válaszolókat izgalmas nyereményekkel jutalmaztuk. Az ajándékok között volt a „A folyamatosságtól a fenntarthatóságig” című könyv, amelyet nagyra becsült tanácsadónk és vállalati fenntarthatósági nagykövetünk, İzel Levi Coşkun úr írt, valamint zamatos növények és környezetbarát vászontáskák. Ezen gondosan kiválasztott ajándékok célja a fenntartható életmód népszerűsítése és a résztvevők mindennapi életükhöz szükséges környezettudatos termékekkel való ellátása volt. Ez a gyakorlati tapasztalat rávilágított a szélenergia jelentőségére, és elősegítette a megújuló energiaforrások jobb megértését. A workshop az ökológiai gyakorlatok és a környezettudatosság terjesztése iránti elkötelezettségünk bizonyítéka volt.

Az esemény során elősegítettük a munkatársaink közötti tartalmas beszélgetéseket, lehetővé téve számukra, hogy megosszák tapasztalataikat és értékes információkat cseréljenek a fenntarthatósággal kapcsolatos témákról. Ezek a kölcsönös eszmecserék tovább szilárdították a fenntarthatósági filozófiánkat és megerősítették annak megértését, hogy minden egyes ember jelentősen hozzájárulhat a környezetbarát életmódhoz.

A METYX | Telateks továbbra is kitartóan törekszik a környezetvédelmi és fenntarthatósági értékek követésére. A Környezetvédelmi Világnap rendezvényünk fontos mérföldkő volt ezen értékek megerősítésében és a munkatársaink környezettudatosságának előmozdításában. Elkötelezettek vagyunk, hogy a jövő generációinak egy tisztább és fenntarthatóbb világot teremtsünk.

Formáljunk együtt egy fényesebb és zöldebb jövőt.

       

   

Share

További gyártási terület Manisában

A METYX 16.000m2 fedett gyártóterülettel bővült a Manisa-i gyáregységében

Az elmúlt hónapokban a METYX Manisa-I gyáregysége a meglévő épületek mellett két új csarnokkal bővült.  A két csarnok, mely egyenként 10 000 m2 és 6 000 m2 alapterületű, lehetővé teszi a további növekedést és kapacitásbővülést, illetve, hogy emelje a szolgálatásaink szintjét a helyi és az európai vevőink számára. 

Share

Read more...

A METYX Hungary Kft. ezúton bejelenti a Kaposvári Női Röplabda Club (KNRC) szponzorálását!

A METYX, amely 2013 óta vezető kaposvári kompozitanyag-gyártó cég, üzleti filozófiaként és szervezeti kultúránk „igazi északaként” mindig kapcsolatban állt azokkal a közösségekkel, ahol él és működik. Visszaadni valamit a helyi közösségnek és az arra érdemes emberek megsegítése mindig is kiemelt prioritás volt, különösen, ha az egészségről van szó. A cég az évek során számos sportklubot és tevékenységet támogatott Magyarországon, Törökországban és az USA-ban.

Share

Read more...

GINOP

 • a kedvezményezett neve: METYX Hungary Kft
  • a projekt címe: Humánerőforrás és kompetencia fejlesztés a Metyx Hungary Kft-nél
  • a szerződött támogatás összeg: 48,200,000 HUF
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tartalmának bemutatása: 

           A projektben mind a 13 képzés megvalósításra került. Az együttműködés és időgazdálkodás képzést a Mind Center Kft a többi képzést a Consilium Humánerőforrás Kft valósította meg. A képzések 2018 decemberében indultak és 2020 decemberében fékeződtek be be, több csoportban
A képzésbe több mint 250 munkavállaló került bevonásra. A projekt keretében kompetenciájukat növekedett, sikeres vizsgát tettek, illetve tanúsítványt szereztek. Számukra a munkaerőpiacon való elhelyezkedést nagyban segíti az új végzettség, munkába való megtartásuk biztosabb lesz kompetenciájuk és tapasztalatuk nő.

           Képzések:

 • Hatékony kommunikáció
 • Együttműködés és időgazdálkodás
 • Konfliktuskezelés a munkahelyen
 • Önállóan használom az informatikai eszközömet- IKER 2. szintű képzés
 • Általános ismeretek az IPAR 4.0 rendszerről
 • Hatékony csapatvezető
 • Viselkedéskultúra
 • Környezettudatosság, környezetvédelem a munkahelyeken
 • Személyes hatékonyság a munkavégzésben
 • Lean, mint hatékonyságnövelő módszer
 • Teljesítményértékelés
 • Integrációt elősegítő, együttműködést fejlesztő csapatépítő tréning
 • Változásmenedzsment

a projekt befejezési dátuma: date: 2020.12.17
projekt azonosító száma: GINOP- 6.1.5-17-2018-00118

 

Share

COVID – 19

Szeretnénk megosztani veletek a társaságunk által tett lépéseket a Corona vírus (COVID-19) világjárvány miatt, amely Kínában kezdődött 2020 első hónapjaiban és elterjedt az egész világon. Illetve emlékezteti szeretnénk benneteket felelősségeitekre is, ezen időszak egészséges módon történő leküzdése érdekében.

Mint azt Ti is tudjátok, a COVID-19 elleni óvintézkedések országonként és vállalkozásonként eltérőek. Mi, a Metyx | Telateks család, igyekeztünk olyan lépéseket tenni a helyi hatóságok utasításaival és javaslataival összhangban, melyek a legkevésbé zavarják az együttműködést partnereinkkel, miközben védjük az egészségüket is.

A válságkezelési és üzletmenet-folytonossági iránymutatásunk szerint cselekedtünk az első esetek megjelenése óta. Létrejött egy válságbizottság, amely szükséges információkat nyújt számunkra ebben a helyzetben, ezzel megakadályozva az esetleges zavarokat, és egyesítve az összes felmerülő nyilatkozatot / tevékenységet.

Az e tekintetben tett azonnali intézkedések:

– minden tevékenység (képzések, megbeszélések…) törölve,

– plakátokat készítettünk a vírus elleni védekezésről, a személyes higiéniáról, az otthoni és a munkahelyi intézkedésekről, valamint oktató videókat vetítettünk,

– fertőtlenítő állomásokat állítottuk fel a kézhigiénia érdekében, és a mosdókagylók számát megnöveltük,

– nőtt az egészségügyi dolgozók száma,

– naponta frissítjük az információkat,

– megtettük a szükséges higiéniai óvintézkedéseket a munkahelyi környezetünkben,

– munkavállalóink és látogatóink egészségügyi állapotáról nyilatkozatot kell tenni a bejáratnál, elkezdődött a lázmérés,

– minden helyi és külföldi utazás korlátozva van,

– korlátozott a tömegközlekedés, így növeltük a személyszállítást céges járművekkel, a buszok fertőtlenítve vannak a higiéniai szabályoknak megfelelően,

– betegek nem léphetnek az üzem területére, a külföldről érkezőket 14 napos otthoni karantén alá helyezték,

– tájékoztatókat küldtünk vevőinknek és beszállítóinknak,

– a kockázati csoportba tartozó munkavállalóinkat arra buzdítottuk, hogy otthon dolgozzanak

Ezenkívül számos további óvintézkedést hajtottunk végre a WHO és az Egészségügyi Minisztérium javaslatára, a helyi előírásokkal és akciókkal összhangban.

A metyx csapata az emberek megértésére támaszkodva tett lépéseket, és ezt folytatjuk. Hisszük, hogy az egészség a legfontosabb. Rajtunk múlik, hogy támogassuk családjainkat, vállalatunkat és országunkat ebben az embert próbáló küzdelemben, egy jobb és egészségesebb jövő reményében.

Szeretnénk köszönetet mondani a támogatásért, és jó egészséget kívánunk nektek.

Share

Bekerültünk a Deloitte “Legjobban irányított vállalatok Törökországban” díjazottjainak listájába!

 

Ebben az évben a sikertörténetünk már díjakban is megmutatkozik, a “Legjobban irányított vállalatok Törökországban” programban díjaztak minket, amely program 2018-ban indult és számos kritériumnak meg kell felelni, hogy valaki bekerülhessen,

Share

Read more...