Uncategorized

Category Archives:Uncategorized

METYX Kompozit Zirvesi’ni kaçırmayın!

Kompozit endüstrisindeki en son teknolojilerin ve yeniliklerin konuşulacağı METYX Kompozit Zirvesini Kaçırmayın!

 

 

METYX, 2024’te altıncısını gerçekleştireceği Kompozit Zirvesi için geri sayıma başladı. Hem Türkiye’nin hem de dünyanın kompozit sektörüne yön veren firmaların temsilcilerini ağırlayacak etkinlik, 13 – 16 Mayıs’ta İzmir ve Manisa’da gerçekleşecek.

Zirvenin ilk bölümünde yer alan kompozit konferansı, 13 – 14 Mayıs tarihlerinde İzmir Kaya Termal Hotel’de düzenlenecek ve sektörün önde gelen firmalarının başarı hikayelerinin paylaşılacağı  bir platform olarak katılımcılara sektörle ilgili yön gösterecek. Zirvenin ikinci bölümün 15-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ve METYX, Composites Integration iş birliği ile Manisa tesislerinde hem teorik hem de pratik infüzyon, RTM ve silikon torbalama eğitimleri düzenleyecek.

METYX Kompozit Zirvesi, kompozit alanında yeni başlayanlardan, deneyimli profesyonellere, kendilerini geliştirmek ve en son teknolojileri takip etmek isteyenlere kadar geniş bir katılımcı yelpazesine hitap ediyor.

Kompozit Konferansı

Kompozit endüstrisindeki en son üretim teknikleri hakkında bilgi edinmek, çeşitli sektörlerden gelen uzmanların vaka çalışmalarını ve iyi uygulama örneklerini takip edebilmek için fırsat sunar. Bu yıl konferansa katılan dünya devi firmalarla üretimdeki AI çözümlerinden sürdürülebilirlik çalışma örneklerine, cam elyaftan karbon pazarına birçok konuya yer verilecek.

Eğitimler

İnfüzyon Eğitimi:

İnfüzyona yeni başlayanlar için hızlı bir başlangıç ve deneyimlilere ileri seviye teknikleri öğrenme olanağı sunulan eğitimin başlıkları:

 • Reçine infüzyon pratiği ve eğitiminin pratik gösterimi
 • Reçine infüzyonu teknolojisindeki en son gelişmeler
 • Pratik uygulamalarla birleştirilmiş teorik eğitim
 • Proses teknikleri ve sorun giderme
 • Endüstriyel uygulamaları gösteren vaka çalışmaları

RTM Eğitimi: 

RTM’e yeni başlayanlar için hızlı bir başlangıç ve deneyimlilere ileri seviye teknikleri öğrenme olanağı sunmaktadır. Konu başlıkları:

 • RTM ve VRTM’nin temel prensipleri: kapalı kalıbın avantajları
 • Model ve kalıp tasarımı
 • Model ve kalıp imalatı için malzemeler ve yöntemler
 • Kalıp ısıtma yöntemleri ve avantajları/dezavantajları
 • Farklı kumaş türlerinin ve nüve malzemelerinin kullanımı
 • Vaka çalışmaları ve örnekler
 • Kapalı kalıp uygulama

Silikon Torbalama:

 • Örnekler ve vaka çalışmaları: Silikon torbaların avantajları ve ne zaman kullanılacağı
 • Silikon torbaların tasarımı ve imalatı
 • Silikon torba kullanarak kalıplama işleminin pratik gösterimi

Daha detaylı bilgi için www.metyx.com adresini ziyaret edebilir, metyxsummit@metyx.com’ a eposta atabilirsiniz.

 

Share

İş Ahlakı ve Davranış Kuralları Grup Rehberi

METYX’in İş Ahlakı ve Davranış Kuralları Grup Rehberi’ne aşağıdaki dökümandan ulaşabilirsiniz.

İş Ahlakı ve Davranış Kuralları Grup Rehberi
Share

Kadının Güçlenmesi İlkeleri – WEP

Kadının Güçlenmesi İlkeleri - WEP

METYX, 2021 yılında Kadının Güçlenmesi İlkelerini destekleyen ve geliştiren 5000’den fazla imza sahibi şirketten biri oldu.

Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEP’ler), işyerlerinde, piyasada ve toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve

kadınların güçlendirilmesinin nasıl teşvik edileceği konusunda işletmelere rehberlik sunan bir dizi İlkedir.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM Kadınları tarafından kurulan WEP’ler, uluslararası çalışma ve insan hakları standartlarına göre bilgilendirilmekte

ve işletmelerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinde payı ve sorumluluğu olduğu kabulüne dayanmaktadır.

Share

Sürdürülebilir Tedarik Politikası

Metyx Grubu (Telateks Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş, Metyx Hungary Kft., Metyx USA Inc.) uyumluluk, dürüstlük ve etik davranış ilkelerini korumayı taahhüt eder. Bu politikanın amacı Metyx Grubu’nun ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Metyx Grubu, ilişkilerinde uyguladığı bu politika ile tedarik sürecinde sorumluluk sahibi, kalite ve iş yürütme hedefine uygun davranıp sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimini amaçlar.

 

UYGULAMA ESASLARI

Tedarikçilerimizin bu politikada belirtilen yönergelere uygun şekilde çalışmalarını ve faaliyet alanlarını ilgilendiren tüm kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde hareket etmelerini beklemekteyiz.

 

Tedarikçilerimizin;

 • Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesi kapsamında tanımlanan asgari çalışma yaşının altında çocuk isçi çalıştırmamalarını,
 • Zorla veya zorunlu tutularak isçi çalıştırmamalarını,
 • Hiçbir çalışma güvencesi olmadan çalıştırmamalarını,
 • Irk, etnik köken, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel tercih, renk, din, doğduğu ülke, medeni durum, gebelik, bakmakla yükümlü olunanlar, yaş, görev, engellilik, sosyal sınıf, sendika üyeliği veya politik görüşlere dayalı ayrımcılık yapmamalarını,
 • İnsan haklarını gözetmelerini, insana ve insanlık onuruna yakışan iş anlayışıyla faaliyet göstermelerini,
 • İş ortamında fiziksel istismar, cinsel, sözlü veya fiziksel taciz ve yıldırmanın herhangi bir şeklini hiçbir suretle kabul etmemelerini,
 • Tüm iş ilişkilerinde temel ahlaki ve insani değer yargılarına uygun olarak, hakkaniyetli davranmalarını,
 • Çalışanlarını en az asgari ücrete uygun olarak ücretlendirmelerini, tüm yan hakların yasa ve yönetmelikler ile belirlenen kurallara uygun olmasını, ödemelerin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamalarını,
 • Çalışanlarına yasa ve yönetmeliklere uygun tatil ve izin günleri sağlandığından ve çalışma saatlerinin yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmalarını,
 • Çalışanlarının, yerel yasalarla belirlenen isçi sendikalarına katılma, üye olma, temsil görme ve işçi konseylerine katılma haklarına saygı duymalarını,
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözetmelerini, gerekli tüm önlemleri almalarını, çalışanlarına düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermelerini,
 • Çevre ile ilgili tüm geçerli yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uymalarını,
 • Yürüttükleri ticari işlemlerde kanuna aykırı ödeme, bağış, rüşvet, hediye ya da diğer uygunsuz menfaatleri kabul veya teklif etmemelerini,

Bekliyor, kendilerine ilgili konulardaki iş birliğimizi taahhüt ediyoruz.

 

Share

Sürdürülebilirlik Politikası

Kapsam

METYX Grup şirketleri aşağıda iletişim bilgileri tanımlanmış lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürürler. Bu politika, METYX Grup iştiraklerinin ve üretim tesislerinin tüm çalışanlarına, yarı zamanlı çalışanlarına, stajyerlerine ve yüklenicilerine yöneliktir.

METYX Grup: Telateks Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş, Metyx Hungary Kft., Metyx USA Inc., Telateks Dış Tic. Ve Kompozit San. A.Ş.

 

ÜnvanıTelateks Tekstil Ürünleri

San. ve Tic. A.Ş.

Metyx Hungary Kft.Metyx USA Inc
LokasyonTÜRKİYE MACARİSTANABD
İstanbulManisaKapoşvarGastonia
Adresi 

Merkez Ofis

 

Şehit İlknur Keleş Sokak Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi No: 7 34742 Kozyatağı Kadıköy / İstanbul / TÜRKİYE

 

Fabrika

 

Orhanlı Mah. Gülsüm Sok. No:14 34956 Tuzla İstanbul / TÜRKİYE

 

Fabrika

 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Malazgirt Cad. No:2 45030 Manisa

/ TÜRKİYE

 

Fabrika

 

Keçiliköyosb Mah. Cumhuriyet_1 Cad.,

No:3/3

Yunusemre Manisa

/ TÜRKİYE

 

Depo

 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım Mustafa Capra Cad. No:15

Yunusemre Manisa

/ TÜRKİYE

 

Fabrika

 

7400 Kaposvár, Dombóvári út 3657/135. hrsz. MACARİSTAN

 

Fabrika

 

2504 Lowell Road Gastonia, NC 28054

USA

Telefon+90 216 394 32 60+90 216 394 32 60+90 236 302 04 04+90 236 302 04 04+90 236 302 04 04+36 82 510 126+1 (704) 824-1030
Web Sitesiwww.metyx.com

www.telateks.com

 

Giriş

METYX Grup olarak; gelecek nesillerimize daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimseyerek hayata iz bırakıyoruz. Sosyal, çevresel ve ekonomik konuları iç içe ve bağlı görüyor, yaptığımız her işte düşünmeye sürdürülebilirlik ile başlıyoruz.

 1. Vizyon ve Misyon

Vizyon: Yenilikçilik ile beslenen bütünsel ürün ve hizmetlerle küresel kompozit endüstrisinde tercih edilen şirket olmak.

Misyon: Sürdürülebilir bir gelecek için küresel kompozit endüstrisine yenilikçi çözümler sunarak, sürdürülebilirlik ilkesini taşıyoruz.

 1. Değerler ve İlkeler

Değerler: Müşteri Odaklılık, Tutku, Yenilikçilik, Çeviklik, Takım Çalışması

 1. Amaçlar ve Hedefler

Çalışan ve Değer Zincirimizdeki Çalışan Sağlığı ve Güvenliği: Tüm çalışanlar ve alt yükleniciler için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ederiz. Bu doğrultuda düzenli sağlık ve güvenlik eğitimleri, yeterli güvenlik ekipmanı, iş yerindeki tehlikelerin önlenmesi ve açık iletişim kültürü oluşturmayı hedefliyoruz.

İş kazası ağırlık oranlarının kaza sayısında sıfıra doğru ilerleme hedefi ve planı ile yıldan yıla azaltılmasını hedefliyoruz.

İş Koşulları ve Çalışan Hakları: Çalışan haklarına saygı gösteriyor, adil ücret ve yararlar sağlıyor, ayrımcılığın, tacizin ve çocuk işçiliğinin yasaklandığı bir çalışma ortamı sunuyoruz. Sendika özgürlüğüne ve toplu iş görüşmeleri haklarına saygı gösteriyoruz.

Atık Yönetimi: Sorumlu atık yönetimini teşvik ediyoruz. Atık azaltma stratejileri uyguluyor, mümkün olduğunda malzemeleri geri dönüştürüyor ve tehlikeli maddeleri yönetmeliklere uygun şekilde imha ediyoruz.

2030 yılına kadar Türkiye lokasyonunda oluşan atıkların %60’ını azaltmayı ve küresel düzeyde atıklarımızı yıldan yıla azaltarak 2040 yılına kadar sıfır atığa ulaşmayı hedefliyoruz.

Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması: İklim değişikliğiyle mücadeleyi taahhüt ediyoruz. Emisyon azaltma hedefleri belirliyor, enerji verimli teknolojilere yatırım yapıyoruz.

Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon oranlarını yıldan yıla azaltarak kurumsal karbon ayak izimizi minimuma indirmeyi hedefliyoruz.

Enerji Yönetimi ve Temiz Enerji: Enerji kullanımını optimize etmeyi ve temiz enerji kaynaklarına geçişi amaçlıyoruz. Verimlilik fırsatlarını belirliyor, yenilenebilir enerji kaynaklarını entegre ediyor ve enerji koruma uygulamalarını teşvik ediyoruz.

2025 yılına kadar 2023 referans noktamıza kıyasla kurumsal enerji tüketimimizin %15’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz.

Share

METYX ACE Ödüllerinde Finalist

 

Bir İnovasyon Yolculuğu: METYX, CAMX ACE Ödülleri Finalisti

METYX, Global Expedition Vehicles- Macera Kamyonları için üretilen özel ürünle Awards for Composites Excellence (ACE) yarışmasında finalist olmaya hak kazandı. Araç, ayrıca CAMX ACE Ödülleri Alanı’nda sergilenecek.

Share

Read more...

METYX ve Bergolin’ten Stratejik İş Birliği!

 

Türk Rüzgar Enerjisi Sektörü’nde Verimlilik Artıyor!

Kompozit yapılar için boya çözümleri sunan Bergolin GmbH & Co. KG ile Türkiye kompozit sektörünün önde gelen markası METYX güçlerini birleştiriyor. Bu stratejik iş birliği ile, yüksek kaliteli boya ürünleri sunarak Türk rüzgar türbinlerinin verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Share

Read more...

METYX’in BÜFA Composite Systems GmbH & Co. KG ile işbirliği!

Heyecan Verici Haberler: METYX, BÜFA Composite Systems GmbH & Co. KG ile Almanya ve İsviçre’de Müşteri Ağını Genişletmek için İşbirliği Yaptı!

Almanya ve İsviçre pazarına açılmak için BÜFA Composite Systems Germany/Switzerland ile güçlerimizi birleştirdiğimizi paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.

BÜFA Almanya/İsviçre, METYCORE, METYCORE FS (Fire Shield), METYCORE MAX ve METYCORE MAX FS (Fire Shield) RTM cam takviye kumaşları veya E-cam, karbon fiber, hibrit çok eksenli ve dokuma kumaş takviyeleri ile dokuma olmayan yüzey örtüleri gibi kapsamlı ürün yelpazemiz için yerel merkezimiz olarak hareket edecek, stoklama yapacak ve teknik destek sunacak. Hızlı ve güvenilir tedarik hizmeti için yerel talebi karşılamak üzere tüm ürün yelpazesi korunacaktır.

Otomotiv, demiryolu ve ticari araç, inşaat, sıhhi tesisat, tank ve boru hattı inşaatı, tekne yapımı ve yüzme havuzu endüstrilerinde tanınmış şirketlere kompozit parçalar tedarik eden BÜFA’nın müşterileri, artık METYX teknik tekstil ürünlerinin getirdiği olağanüstü değerin yanı sıra maça ve kumaş kiti ve model-kalıp hizmetlerinden de yararlanma şansına sahip olacak.

Jelkot, sonkat, yapıştırma macunu ve diğer özel ürünlerin kaliteli bir üreticisi olan BÜFA, ISO 9001 ve ISO 14001 standartları doğrultusunda kusursuz teknik hizmet sunarak makine ve uygulama uzmanlığında da üstünlük sağlıyor. BÜFA Almanya/İsviçre ortaklığı, METYX takviye kumaşları ile sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak uyumlu bir tedarik ortağı ilişkisi yaratıyor. Tim Kröger (BÜFA Dağıtım Almanya/İsviçre Direktörü) şöyle ifade ediyor: “METYX ürünlerinin üstün performansı ve kalitesi, müşteri ihtiyaçlarımızla kusursuz bir şekilde örtüşüyor. METYX ile Almanya’daki işbirliğimizi genişletmek için sabırsızlanıyoruz.”

METYX Satış Direktörü (Avrupa) Bahattin Şendoğan ise şunları ekledi: “2008 yılından bu yana Baltık bölgesinde BÜFA Grubu ile sürdürdüğümüz verimli işbirliğimizin şimdi BÜFA Almanya’yı da kapsaması bizi son derece mutlu ediyor. Bu ortaklığın öngörülebilir gelecekte daha da büyüyeceğinden ve yerel kompozit endüstrisine kapsamlı faydalar sağlayacağından eminiz.”

Share

METYX Çevre Koruma Etkinliği

5 Mayıs’ta Manisa fabrikamızda ve 8 Mayıs’ta Tuzla fabrikamızda gerçekleştirilen Çevre Etkinliği’ne katılan herkese gönülden teşekkürlerimizi sunarız. Coşkulu katılım bu etkinlikleri anlamlı ve etkili kıldı. Etkinlikler sırasında, toplam 52 kişi zamanlarını ve çabalarını gönüllü olarak ortaya koydu. 22.000 m²’lik etkileyici bir alana yayılan Manisa fabrikamızın ve 16.966 m²’lik Tuzla fabrikamızın dış alanlarının temizliğini hep birlikte gerçekleştirdik. Toplu çabamız, 35,3 kg atığın toplanmasıyla sonuçlandı ve çevre bilincini artırmada önemli bir adım oldu.
Ayrıca, etkinlik sırasında ortak çabalarımızın karbon emisyonlarında 5,11 m³ azalma sağladığını ve böylece hepimizin paylaştığı çevre üzerinde olumlu bir etki yarattığını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca hepimizin katkısı sayesinde 2 Selvi Ağacını korumayı başardık, sürdürülebilirlik ve korumaya olan bağlılığımızı daha da gösterdik.

Bu başarıları kutlarken, nihai hedefimizin her şeyden önce atık oluşumunu önlemek olduğunu unutmamak gerekiyor. Sorumlu uygulamaları benimseyerek ve proaktif önlemler alarak, toplu olarak çevresel ayak izimizi en aza indirebilir ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratabiliriz.
Çevre bilincine olan sarsılmaz bağlılığınız için minnettarlığımızın ve takdirimizin bir göstergesi olarak, bir e-sertifika sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sertifika, Çevre Faaliyetimizin başarısına yapılan paha biçilmez katkıyı simgeleyen kalıcı bir hatıra görevi görüyor. Bu doğrultuda aşağıda sertifika örneğini bulabilirsiniz.

Çalışanlarımızın katılımı, özverisi ve desteği için bir kez daha içten teşekkürlerimizi sunarız. Hep birlikte fark yaratarak daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünyaya adım attık.

Bu olağanüstü yolculuğun bir parçası olan herkese teşekkür ederiz.

     

   

Share

METYX | TELATEKS 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran’da, kurumsal şirketimiz olarak sürdürülebilirliği kutlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla keyifli bir etkinlik düzenledik. Bu özel günü çalışanlarımızla birlikte kutlamaktan büyük bir mutluluk duyduk.

Etkinlik boyunca, sürdürülebilirlikle ilgili çeşitli sorular sorduk ve eğlenceli oyunlar oynadık. Soruları doğru yanıtlayan katılımcıları hediye çarkına yönlendirdik ve çeşitli hediyeler kazandırdık. Hediyelerimiz arasında Danışmanımız & Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi  İzel Levi Coşkun Bey’in “Süreklilikten Sürdürülebilirliğe” adlı kitabı, sukulent bitkileri ve çevre dostu kanvas çantalar bulunuyordu. Bu hediyeler, sürdürülebilir yaşam tarzını teşvik etmek ve katılımcılarımıza günlük hayatta kullanabilecekleri çevre dostu ürünler sunmak amacıyla seçilmiştir.

Etkinlikte ayrıca rüzgar gülü maketi yapımı workshop atölyesi düzenledik. Katılımcılarımıza, rüzgar enerjisinin önemini vurgulamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik farkındalığı artırmak için kendi rüzgar gülü modellerini yapma fırsatı verdik. Bu atölye çalışması, ekolojik olma ve çevre bilincini yayma amacımıza katkı sağlamak için tasarlanmıştır.

Etkinlik boyunca, çalışanlarımız arasında sürdürülebilirlikle ilgili konuları tartıştık, deneyimlerimizi paylaştık ve bilgi alışverişinde bulunduk. Bu etkileşimler, sürdürülebilirlik felsefemizi güçlendirdi ve herkesin çevre dostu bir yaşam tarzına katkıda bulunabileceği konusunda farkındalık oluşturdu.

Metyx | Telateks olarak, çevre ve sürdürülebilirlik değerlerine bağlı kalarak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Dünya Çevre Günü etkinliğimiz, bu değerleri pekiştirmek ve çalışanlarımız arasında çevre bilincini artırmak için önemli bir adım oldu. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çabalarımızı sürdüreceğiz.

       

   

Share