Vizyon, Misyon ve Değerler

Vizyon:

Kompozit sektöründe; sunduğu tüm hizmetlerde yarattığı fark ile tercih edilen, yenilikçi ve tüm paydaşlarıyla büyümeyi hedefleyen global bir marka olmak.

Misyon:

Tüm paydaş değerlerini gözeterek, yeteneklere ve fırsatlara yatırım yaparak dünya çapında sürdürülebilir ürün ve çözümler üretmek.

Temel Değerlerimiz:

Güvenilir, çözüm odaklı, gelişim odaklı, samimi

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

TELATEKS-METYX olarak; misyon, vizyon ve temel değerlerimiz doğrultusunda oluşturulan Entegre Yönetim Sistemi ile faaliyetlerimizi gerçekleştirirken güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmayı, çevreyi ve çalışanı koruyacak şekilde hareket etmeyi, iş süreçlerindeki sürekli iyileştirme felsefesi ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak dünya çapında sürdürülebilir ürün ve çözümler üreten global bir marka olmayı amaçlıyoruz.

Bu bağlamda;

 • Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak birlikte uyum içinde çalışmayı,
 • Tüm süreçlerde şirket hedeflerimize ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları risk temelli düşünce yaklaşımı ile belirleyerek tanımlamayı, değerlendirmeyi ve risklerini azaltarak Kurumsal Risk Analizi Kültürünü oluşturmayı,
 • Yasa ve yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülükler ile müşteri ve diğer kuruluş şartları doğrultusunda hareket etmeyi,
 • Yönetimin liderliği ile çalışanlarımızın farkındalığını ve bilgi düzeyini eğitimlerle artırarak katılımlarını teşvik etmeyi ve sorumlulukları kapsamında liderlik göstermeleri için fırsat sağlamayı,
 • Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini kesintisiz sürdürmek için müşteri odaklı yönetim anlayışıyla hareket ederek çözüm odaklı yaklaşım göstermeyi,
 • Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir çalışma koşulları sağlamak için çevre kirlenmesini, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kaynağında önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,
 • Sürdürülebilir çevre için doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi, oluşması önlenemeyen atıkların azaltılmasını veya geri kazanılmasını sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan tehlikeleri ortadan kaldırmayı, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre risklerini yöneterek en aza indirmeyi,
 • Gelişim odaklılık ilkemiz doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için sektördeki teknolojik yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak takip ederek gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,

Çalışanlarımıza danışarak ve katılımlarını sağlayarak Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartları gereklerini uygulamayı taahhüt ediyoruz.

TELATEKS-METYX Group, Bilgi ve Bilgi Teknoloji varlıklarının kritik önem taşıyan varlıklar olduğunu kabul etmektedir. Kurum varlıklarının korunmasını sağlamak bütün kullanıcıların ve iş ortaklarının sorumluluğudur.

Bilgi güvenliği; bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin korunmasını ele alan disiplindir.

 • İşin karşı karşıya olduğu risklere,
 • Genel kabul gören bilgi güvenliği uygulamalarına,
 • Geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygulanabilen,
 • Kişisel ve kurumsal gizliliğe saygı duyan,

Kapsamlı bir işletme bilgi güvenliği politikası ve uygunluk programı uygulamakta, sürdürmekte ve takip etmeyi amaçlamaktadır.

TELATEKS-METYX’in bilgileri (ister TELATEKS-METYX’e ait olsun isterse müşteri, çalışan ve iş ortaklarına ait olsun), değerine ve yanlış kullanımı, erişilememesi, imhası, izinsiz ifşa edilmesi veya üzerinde değişiklik yapılması halinde doğabilecek zararların derecesine göre korunacak önemli varlıklardır. Bu varlıkların uygun olmayan şekilde ifşa veya imha edilmesi, işin zararlara maruz kalmasıyla sonuçlanabilir. Bilgi varlıkları tanımlanır, risk açısından değerlendirilir ve işin ihtiyaç ve risklerine uygun şekilde korunur. Kullanıcıların TELATEKS-METYX Bilgi Güvenliği Politikası ve takip eden politika ve prosedürlere uymaları zorunludur.

UĞUR ÜSTÜNEL

Share