Sürdürülebilir Tedarik Politikası

Sürdürülebilir Tedarik Politikası

Metyx Grubu (Telateks Tekstil Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., Telateks Dış Ticaret ve Kompozit San. A.Ş., Metyx Hungary Kft., Metyx USA Inc.) uyumluluk, dürüstlük ve etik davranış ilkelerini korumayı taahhüt eder. Bu politikanın amacı Metyx Grubu’nun ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Metyx Grubu, ilişkilerinde uyguladığı bu politika ile tedarik sürecinde sorumluluk sahibi, kalite ve iş yürütme hedefine uygun davranıp sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimini amaçlar.

 

UYGULAMA ESASLARI

Tedarikçilerimizin bu politikada belirtilen yönergelere uygun şekilde çalışmalarını ve iş yaptıkları tüm ülkelerde faaliyet alanlarını ilgilendiren tüm kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde hareket etmelerini beklemekteyiz. METYX Grup olarak tedarikçi seçim, değerlendirme ve denetimlerimizde bu esasları dikkate almaktayız.

 

Tedarikçilerimizin;

 • Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesi kapsamında tanımlanan asgari çalışma yaşının altında çocuk isçi çalıştırmamalarını,
 • Zorla veya zorunlu tutularak isçi çalıştırmamalarını,
 • Hiçbir çalışma güvencesi olmadan çalıştırmamalarını,
 • Irk, etnik köken, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel tercih, renk, din, doğduğu ülke, medeni durum, gebelik, bakmakla yükümlü olunanlar, yaş, görev, engellilik, sosyal sınıf, sendika üyeliği veya politik görüşlere dayalı ayrımcılık yapmamalarını,
 • İnsan haklarını gözetmelerini, insana ve insanlık onuruna yakışan iş anlayışıyla faaliyet göstermelerini,
 • İş ortamında fiziksel istismar, cinsel, sözlü veya fiziksel taciz ve yıldırmanın herhangi bir şeklini hiçbir suretle kabul etmemelerini,
 • Tüm iş ilişkilerinde temel ahlaki ve insani değer yargılarına uygun olarak, hakkaniyetli davranmalarını,
 • Çalışanlarını en az asgari ücrete uygun olarak ücretlendirmelerini, tüm yan hakların yasa ve yönetmelikler ile belirlenen kurallara uygun olmasını, ödemelerin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamalarını,
 • Çalışanlarına yasa ve yönetmeliklere uygun tatil ve izin günleri sağlandığından ve çalışma saatlerinin yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmalarını,
 • Çalışanlarının, yerel yasalarla belirlenen isçi sendikalarına katılma, üye olma, temsil görme ve işçi konseylerine katılma haklarına saygı duymalarını,
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözetmelerini, gerekli tüm önlemleri almalarını, çalışanlarına düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermelerini,
 • Çevre ile ilgili tüm geçerli yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uymalarını,
 • Yürüttükleri ticari işlemlerde kanuna aykırı ödeme, bağış, rüşvet, hediye ya da diğer uygunsuz menfaatleri kabul veya teklif etmemelerini,
 • METYX fikri mülkiyet haklarına saygı göstermelerini ve bu haklara ilişkin bir tehlike ve/veya ihlali haber aldıklarında tarafımıza bilgi vermelerini, olası bir ihlalin önlenmesi ve/veya sona erdirilmesi için METYX ile iş birliği içinde olmalarını,
  • Gizli bilgileri işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine, çalışanlarına ve danışmanlarına vermesi durumunda,tarafları uyarması ve bu kişilerin gizlilik yükümlülüklerine uyumunu sağlamalarını,

bekliyor ve kendilerine ilgili konulardaki iş birliğimizi taahhüt ediyoruz.

 

Uğur Üstünel – CEO

Share

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Name*

Email

Website