Entegre Yönetim Sistemi Politikası

METYX GRUP olarak; misyon, vizyon ve temel değerlerimiz doğrultusunda oluşturulan Entegre Yönetim Sistemi ile faaliyetlerimizi gerçekleştirirken güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmayı, çevreyi ve çalışanı koruyacak şekilde hareket etmeyi, iş süreçlerindeki sürekli iyileştirme felsefesi ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak dünya çapında sürdürülebilir ürün ve çözümler üreten global bir marka olmayı amaçlıyoruz.

Bu bağlamda;

Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak birlikte uyum içinde çalışmayı,

Tüm süreçlerde şirket hedeflerimize ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını ve fırsatları risk temelli düşünce yaklaşımı ile belirleyerek tanımlamayı, değerlendirmeyi ve risklerini azaltarak Kurumsal Risk Analizi Kültürünü oluşturmayı,

Yasa ve yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülükler ile müşteri ve diğer kuruluş şartları doğrultusunda hareket etmeyi,

Yönetimin liderliği ile çalışanlarımızın farkındalığını ve bilgi düzeyini eğitimlerle artırarak katılımlarını teşvik etmeyi ve sorumlulukları kapsamında liderlik göstermeleri için fırsat sağlamayı,

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini kesintisiz sürdürmek için müşteri odaklı yönetim anlayışıyla hareket ederek çözüm odaklı yaklaşım göstermeyi,

Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir çalışma koşulları sağlamak için çevre kirlenmesini, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kaynağında önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,

Sürdürülebilir çevre için doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi, oluşması önlenemeyen atıkların azaltılmasını veya geri kazanılmasını sağlamayı,

Faaliyetlerimizden kaynaklanan tehlikeleri ortadan kaldırmayı, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre risklerini yöneterek en aza indirmeyi,

Gelişim odaklılık ilkemiz doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için sektördeki teknolojik yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak takip ederek gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,

Çalışanlarımıza danışarak ve katılımlarını sağlayarak Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartları gereklerini uygulamayı taahhüt ediyoruz.

 

 

UĞUR ÜSTÜNEL – CEO

Share