Sürdürülebilirlik

METYX-TELATEKS olarak, gelecek nesillerimize daha güzel bir dünya bırakma hedefimizle sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimsemekteyiz. Sosyal, çevresel ve ekonomik konuları iç içe ve birbirine bağlı olarak değerlendiriyoruz ve her işimizi sürdürülebilirlik perspektifiyle ele alıyoruz.

Sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluklarımızı öncelikli olarak kabul ediyor ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla hem kurumsal sürdürülebilirliğimizi hem de çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğimizi sağlamayı amaçlıyoruz.

 

ÇEVRESEL

Çevresel konulara verdiğimiz önem, doğal kaynakları etkili bir şekilde kullanmayı ve atık miktarını azaltmayı içerir. İş yapış şekillerimizi sürekli olarak geliştirerek doğal kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Su kullanımını azaltarak su kaynaklarının korunmasına katkıda bulunuyoruz. Atıkların oluşumunu kaynağında azaltma ilkesine uygun çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, oluşan atıkları doğada sıfır depolama ilkesiyle yönetiyor ve bu atıkları yeniden kullanarak, geri kazanarak ekonomik değer yaratıyoruz. Faaliyetlerimizde, temizlemek yerine kirletmemek ilkesiyle uyum içinde çalışıyoruz, çevreyi korumak için sürekli çaba sarf ediyoruz.

 

ENERJI VE KARBON YÖNETIMI

METYX-TELATEKS olarak, küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi önemsiyoruz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını, özellikle karbondioksit salımını azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede, yenilenebilir ve verimli enerji kaynaklarını tercih ederek enerji tüketimimizi optimize etmeye çalışıyoruz. Ayrıca çevresel yönetim sistemimiz sayesinde, çevresel etkilerimizi kontrol altında tutarak azaltma çabalarımızı sürdürüyoruz. İş süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçiriyor ve çevre dostu uygulamaları benimseyerek daha sürdürülebilir bir enerji ve karbon yönetimi sağlamayı hedefliyoruz.

 

ÇEVRE DOSTU ÜRÜN VE HIZMETLER

METYX-TELATEKS olarak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken çevreye duyarlılık, güvenlik, sağlamlık ve yüksek kalite konularına büyük önem veriyoruz. Çevre dostu malzemeleri tercih ederek üretim süreçlerimizi çevresel etkileri en aza indirecek şekilde tasarlıyoruz. Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak sürdürülebilirlik perspektifini benimsiyoruz.

Tüm ürünlerimiz için gerekli sertifikasyonları almak ve güvenlik detaylarına özen göstermek konularında titizlikle hareket ediyoruz. Bu şekilde, ürünlerimizin çevresel standartlara uygun olduğunu ve sürdürülebilirlik ilkelerini koruduğunu garanti altına alıyoruz. Ürünlerimizin sürdürülebilirliğini sürekli olarak gözetiyor ve iyileştirmeler yaparak çevre dostu yaklaşımımızı devam ettiriyoruz.

Ayrıca, çevre stratejilerimizi oluştururken ve faaliyetlerimizi tasarlarken biyoçeşitlilik ve ekosistem konularını da dikkate alıyoruz. Doğal yaşam alanlarına ve biyoçeşitliliğe saygı göstermek için projelerimizi ve süreçlerimizi bu önemli konulara uyumlu hale getiriyoruz. Böylece, çevre dostu ürün ve hizmetlerimizle hem müşterilerimize değer katıyor hem de doğal dengeyi koruma çabalarına katkı sağlıyoruz.

 

METYX GRUP VE FIRSAT EŞITLIĞI

METYX Grup, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik uygulamalarının yanı sıra sosyal çalışmalara da büyük önem vermektedir. Sürdürülebilirlik yaklaşımının sosyal boyutunda, fırsat eşitliği politikaları öncelikli yer tutmaktadır.

METYX Grup, sürdürülebilir bir geleceğin kadınların iş dünyası ve hayatın her alanında aktif katılımıyla mümkün olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, insan kaynakları politikalarını ve uygulamalarını, kadınların iş yaşamına eşit ve etkin bir şekilde katılmasını destekleyecek adımlarla zenginleştirmektedir.

Bu amaçla, METYX Grup Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ni (Women’s Empowerment Principles, WEPs) imzalamıştır. Bu ilkeler, kadınların liderlik pozisyonlarına erişimi, eşit ücret ve fırsatlar, işyerinde ayrımcılığın önlenmesi gibi konuları ele alarak kadınların güçlenmesini teşvik etmektedir.

METYX Grup olarak, fırsat eşitliği ve cinsiyet eşitliği konularında taahhütlerimizi yerine getirmek için sürekli çalışmalar yürütmekteyiz. Kadın çalışanlarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak, liderlik rollerinde desteklemek ve iş yaşamında eşit fırsatlar sağlamak amacıyla politikalarımızı sürekli gözden geçiriyoruz.

METYX Grup olarak, sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı bir arada değerlendiriyoruz. Kadınların güçlenmesi ve fırsat eşitliği konularında ilerlemek, toplumsal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Bu nedenle, METYX Grup olarak kadınların iş yaşamındaki rollerini güçlendirmek ve eşitlikçi bir çalışma ortamı yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

 

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ;

 • Şirket araçlarının hibrit araçlara dönüşümü
 • Emisyon kaynaklarının kontrolü
 • Proses atıklarının geri dönüşümü
 • Sosyal sorumluluk projeleri
 • Kaynak takibi ve enerji verimliliği
 • Isınma ve proses amaçlı temiz yakıt kullanımı
 • Atıksu artıma
 • Çevre denetimleri ve eğitimeri
 • Sıfır atık
 • Kompost projesi
 • Doğal kaynak tasarrufu
 • Dijital arşivleme
 • İleri dönüşüm

 

 

Share