Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

METYX-TELATEKS olarak; gelecek nesillerimize daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimseyerek hayata iz bırakıyoruz. Sosyal, çevresel ve ekonomik konuları iç içe ve bağlı görüyor, yaptığımız her işte düşünmeye sürdürülebilirlik ile başlıyoruz.

Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara yönelik öncelikli sorumluluklarımız ve sürdürülebilirlik bakış açımız hem kurumsal sürdürülebilirliği hem de çevresel, sosyal sürdürülebilirliğimizi sağlamaktır.

ÇEVRESEL

 • Doğal kaynakların etkili kullanımı ve daha az atık
 • Doğal kaynakların etkin kullanımı için iş yapış şekillerimizi geliştirmek
 • Su kullanımını azaltmak
 • Atıkların kaynağında azaltımı ilkesine uygun çalışmalar yapmak
 • Oluşan atıkları doğada sıfır depolama ilkesi ile yönetmek ve yeniden kullanım, geri kazanım ile ekonomik değer yaratmak
 • Faaliyetlerimizde temizlemek yerine kirletmemek ilkesi ile uyum içerisinde çalışmak

 Enerji ve Karbon Yönetimi

 • Küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan, karbondioksit başta olmak üzere tüm sera gazlarının salımını azaltmak
 • Yenilenebilir ve verimli enerji kullanmak
 • Çevresel yönetim sistemimiz ile çevresel etkilerimizi kontrol ederek azaltmak

Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler

 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken çevre dostu, güvenli, sağlam ve yüksek kalitede olmasına özen göstermek
 • Ürün ve hizmetlerimizin etkilerini yaşam döngüleri boyunca ele almak
 • Tüm ürünlerimiz için ilgili tüm sertifikasyonları ve güvenlik detaylarını almak ve özenle sürdürülebilirliğini devam ettirmek
 • Biyoçeşitliliğe Saygı Çevre stratejilerimizi oluştururken ve faaliyetlerimizi tasarlarken biyoçeşitlilik ve ekosistem konularını dikkate almak

 Sürdürdüğümüz projeler:

 • Şirket araçlarının hibrit araçlara dönüşümü
 • Emisyon kaynaklarının kontrolü
 • Proses atıklarının geri dönüşümü
 • Sosyal sorumluluk projeleri
 • Kaynak takibi ve enerji verimliliği
 • Isınma ve proses amaçlı temiz yakıt kullanımı
 • Atıksu artıma
 • Çevre denetimleri ve eğitimeri
 • Sıfır atık
 • Kompost projesi
 • Doğal kaynak tasarrufu
 • Dijital arşivleme
 • İleri dönüşüm

METYX Grup ve Fırsat Eşitliği 

METYX Grup  için enerji verimliliği, ham madde azaltımı gibi çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik uygulamaları kadar sosyal çalışmalar da büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımının sosyal bacağında fırsat eşitliği politikaları yer alıyor.

METYX sürdürülebilir bir geleceğin, kadınların başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanına etkin katılımıyla mümkün olacağına inanıyor. İnsan kaynakları politikalarını ve uygulamalarını, kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını kolaylaştıracak adımlarla zenginleştiriyor.

Bu yüzden de grup, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ni (Women’s Empowerment Principles, WEPs) imzaladı.

 

 

Share