Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 

Yenilikçilik ile beslenen bütünsel ürün ve hizmetlerle küresel kompozit endüstrisinde tercih edilen, sürdürülebilir bir gelecek için  kurulacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından korunmasının, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi amaçlar ve taahhüt eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, firmamızın iş süreçlerine entegre ederek her aşamada bilgi güvenliği gereksinimlerini göz önünde bulundurmaya çalışılacaktır.

 

Uğur Üstünel- CEO

Share