Turquality ile İlerlemekten Gurur Duyuyoruz!

Turquality ile İlerlemekten Gurur Duyuyoruz!

2019 yılında Turquality Marka Destek Programı’nın bir parçası olarak yolculuğuna başlayan METYX, 2024 yılı mart ayı itibariyle programın tam kapsamına girdi. Bu başarı, sadece mükemmelliği yakalama çabalarının bir ürünü olmamakla beraber, aynı zamanda firmanın kompozit sanayinin de global bir marka olma taahhüdünü de vurgulamaktadır.

Devlet tarafından öncülük edilen Turquality programı, dünya çapında ilk devlet destekli marka geliştirme programıdır. Türk markalarını küresel arenaya taşımayı amaçlayan program, finansal destek, stratejik danışmanlık ve operasyonel eğitim gibi kapsamlı destekler sunmaktadır. Programın nihai amacı, Türk markalarının küresel rekabet gücünü artırmak, onları kalite ve yenilikçilik ile eşanlamlı hale getirmektir.

METYX’in marka destek programı ile başladığı yolculukta, programın katı kriterlerini benimseyerek ve uygulayarak yıllar boyunca sadece operasyonel mükemmelliği geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası marka imajını da pekiştirdi. Böylece 2024 itibariyle de resmi olarak Turquality ailesinin bir parçası haline geldi.

Bu kilometre taşı, sadece bir üyelikten daha fazlası; METYX ekibinin sıkı çalışması, adanmışlığı ve vizyoner liderliğinin de bir kanıtıdır. Önümüzdeki dönemde firma, Turquality programının desteği ve kaynakları ile de kompozit sektörünün sınırlarını zorlamaya ve uluslararası sahnede Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek.